Regnskab 2002

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2002, Sorø Amts Dyrlægeforening.

 

Indtægter:

 

 

Kontingent DDD

 

45.080,00

 

Renter Giro

 

100,51

 

Renter Nordea

 

47,80

 

 

 

I alt

 

45.228,31

 

 

 

Udgifter:

 

 

Tosporsmøde 160202

 

5.585,50

 

Tosporsmøde 280202

 

2.084,00

 

Bowlingarrangement mv.

2.667,00

 

Generalforsamling

 

7.502,00

 

Tosporsmøde 221002

 

3.415,50

Julernøde

 

10.945,95

 

Porto og brevudsendelse

5.204,99

 

Vingaver til foredragsholdere

 

1.048.00

 

Tabt arbejdsfortjeneste+kørsel+bestyrelseshonorar formand

4.500,30

 

Bestyrelseshonorar år 2001 Sten Kokholm

500,00

 

Bestyrelseshonorar år 2002

1.500,00

 

Gebyrer, bank+giro

496,00

 

I alt

45.449,24

 

Resultat 2002

-220,93

 

 

Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea

12.995,21

 

Indestående Giro

122.220,10

 

Tilgodehavende Holbæk Amts Dyrlægeforening

3.415,50

 

Samlede aktiver:

138.630,81

 

Passiver:

Indestående i pengeinstitutter pr. 311201

136.991,74

 

Resultat 2002

-220,93

 

Skyldig bestyrelseshonorar

1.500,00

 

Skyldig leje af borde og stole - Julemøde

360,00

 

Samlede passiver:

138.630,81

 

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk

 

eller på telefon 58 50 51 61