Regnskab 2006

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2006, Sorø Amts Dyrlægeforening.

 

Indtægter:

 

Kontingent

 

37.879,23

 

Renteindtægt Nordea

 

234,45

 

I alt

 

38.113,68

 

Udgifter:

 

Medlemsmøde Water Walker 10/1-06

 

2.000,00

 

Generalforsamling 8/2-06

 

7.522,00

 

Bowlingarrangement 22/6-06

 

2.188,00

 

Medlemsmøde Cancerterapi 26/9-06

 

5.053,00

 

Julemøde 7/12-06

 

4.834,90

 

Porto og mødeinvitationer, adresse-labels

 

2.626,00

 

Webhotel

 

168,75

 

Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar

 

3.048,12

 

Div. gebyrer bank

 

91,00

 

I alt

 

27.531,77

 

 

Resultat 2006

 

10.581,91

 

 

Balance.

 

 

Aktiver:

 

Indestående Nordea pr. 31/12-06

 

56.274,41

 

Samlede aktiver

 

56.274,41

 

Passiver:

 

 

Indestående Nordea pr. 31/12-05

 

45.735,75

 

Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb

 

2005

 

-2.097,25

 

Resultat 2006

 

10.581,91

 

Skyldigt bestyrelseshonorar vedr. 2006

 

2.000,00

 

Skyldigt udlæg regnskabsforsendelse vedr. 2006

 

54,00

 

Samlede passiver

 

56.274,41

 

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk

 

eller på telefon 58 50 51 61