Beretning 2001

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2001. (Niels Kristian Skydsgaard)

Det er med beklagelse at formanden ikke er i stand til at være til stede ved den årlige generalforsamling, men selv formænd er arbejdstagere, og derfor er jeg i denne uge i Riga, Letland i et undervisningsprojekt.


Året i regionalforeningen har været rolig, vi lider af sammen ”tidstrend” som mange andre foreninger og bestyrelser, nemlig at vi har betalende medlemmer, men fortsat meget lidt fremmøde ved vores aktiviteter, dette på trods af bredden i de faglige og sociale tilbud.


Tidspunktet er måske moden til at overveje en mere formel sammenlægning med Holbæk Amts Dyrlægeforening, hvilket de to formænd har diskuteret løst, dog uden konkrete tiltag.


Formanden er på valg, og ønsker ikke genvalg.


Hvis det på generalforsamlingen ikke er muligt at få valgt en ny formand, vil jeg dog være villig til at fortsætte det kommende år, men det vil være ønskeligt med en ny formand da jeg vil have svært ved at yde den indsats i det kommende år, som formandsposten forventes at kræve.


Effekten af det frivillige medlemskab kendes vel næppe fuldt endnu, men vil sandsynligvis medføre et let fald i antallet af medlemmer i årene fremover.


Ser vi på årets aktiviteter har vi hørt på vores egne medlemmers varierede/brede arbejdsflade ved et medlemsmøde, vi har haft konkrete, faglige møder, møde med fagpolitisk indhold, repræsenteret ved Per Thorup. Sluttelig har vi afholdt to meget vellykkede sociale arrangementer, nemlig julemødet og bowlingkonkurrencen.


Til det førstnævnte, igen en stor tak til Nils Jessen for villigt at stille den private domicil til rådighed, samt en tak til (Sven) Rettelse: Jørgen Lyngstrand for at finde en særdeles kvalificeret indlægsholder ved dette møde !


Til det andet, et tillykke til Lisbeth med den genvundne pokal, som hermed kan overrækkes, idet den nu er opdateret med vinderscoren ! Formanden har tilladt sig at ”beslaglægge” herrernes pokal til et fornyet forsvar i marts 2003 !


I ønsket om at foreningens fremmødte medlemmer må have en god generalforsamling !

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61