Beretning 2003

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2003. (Sven Andresen)


Årets forløb: konstituerende møde hos mig i Maj hvor årets møder blev planlagt.

Hanne Munck blev kasserer, Sten sekretær, Søren medlem og Lisbeth suppleant, der deltager i bestyrelsesarbejdet hvilket hun også i høj grad har gjort, vi kan slet ikke undvære hende. Med hensyn til kassererjobbet har jeg været meget langsom med at få overgivet det til Hanne I praksis får Hanne det først nu, selvom Hanne og Lisbeth har en stor del af æren for det foreliggende regnskab.

 

Vi prøvede på at lave vores egen lille med1emsundersøgelse, hvor vi ringede rundt til ca. 16 medlemmer hver især, til en snak om tilfredshed med foreningens arbejde, arrangementer med mere. Sten var som sædvanlig den der skriftligt fik nedfældet hvad der i hovedtræk blev sagt. Efter jeg har talt med de andre, er det Sten har nedfældet svarende til hvad vi andre har hørt ved vores rundringning. Der er flere af de ældre der primært bruger invitationerne til at holde sig orienteret samt er medlem af gammel vane. Der er mange der har svært ved at komme af sted selvom de er interesseret i emnet. Atter andre bar rigeligt af sociale kontakter og har ikke brug for den del via foreningen. Generelt var de emner der blev taget op gode.

For mig betyder disse svar at det er meget svært at tilrettelægge møder der kan få mange forskellige af os til at møde op. Jeg tror vi må leve med det eller nedlægge os selv. Jeg for min del vil dog stadig prøve at tilstæbe nogle emnevalg der kan tiltrække bredt, og måske stadig en gang imellem tænke på tosporsmøder med Holbæk.             

Antal medlemmer der møder op til de forskellige møder er noget svingende. Ergonomimødet var bredt besøgt, Etik/politikmødet noget tyndt besat og blev dermed også noget dyrt (i forhold til antallet).

Julemødet med Carsten Grøndal var også nogenlunde besøgt.

Som noget nyt prøver vi et kursus med overnatning om Girafsprog med en økonomisk selvdeltage1se, emnet er jo i hvert ikke fagligt begrænsende, det bliver lidt spændende at se hvor mange der deltager!

 

Jeg synes stadig at vi mangler nogle nye ideer så medlemmerne er lidt bredere repræsenteret ved møderne. Måske kan generalforsamlingen komme med nogle ideer.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61