Beretning 2004

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2004. (Sven Andresen)


Dette bliver den korteste formandsberetning i mands minde.

Planlægning af dette års arbejde blev udformet på et bestyrelsesmøde i august, hvor

bestyrelsen efter en god middag fremkom med deres ideer og herefter fordelte opgaverne.

 

Af planlagte og afholdte aktiviteter kan nævnes

Den planlagte sommerfest måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.

Vi arrangerede et praksisrelevant møde med Christian Koltoft om  indtjeningsmuligheder i praksis. Mødet var godt besøgt og meget udbytterigt.

Traditionen tro, var der julemødet i starten af december, og det blev afholdt med traktementet "som i gamle dage" og med diasforedrag om Tibetrejse. I modsætning til tidligere år, var mødet ikke så velbesøgt i år.

Generalforsamling i dag

Politisk møde i marts måned, som ikke er helt på plads endnu

Bowling i april måned

For mit eget vedkommende m~ jeg sige, at mit engagement i bestyrelsen i år har

været præget af manglende tid - dels pga. et udbygningsprojekt hjemme, og dels pga. andre nye personlige udfordringer. Jeg vil prøve at mobilisere mere energi i den kommende sæson, for jeg synes stadig, at vores m~1 skal være: flere deltagere ved vores møder/arrangementer. I november deltog jeg i et formandsmøde i DDD regi. Det blev også her klart, at alle regionalforeninger har det samme "samlingsproblem", som vi har. De møder der kunne trække flest medlemmer var af social art, samt emner om livsstil (såsom fedme og sund mad) eller møder i samarbejde med andre faggrupper, f.eks. læger. Har I andre gode forslag er de meget velkomne, især også emner, der berører/kunne interessere dyrlæger, der er beskæftiget inden for levnedsmiddelsektoren.

 

Det skal yderligere nævnes, at vi havde et kursus i Girafsprog i starten af året, dyrt, men godt og udviklende for den enkelte deltager.

 

Med hensyn til det økonomiske underskud, vil vi fra bestyrelsens side gerne understrege, at vi, som tidligere ud meldt, (fortsat) følger linjen med ikke at puge penge sammen.

Med håbet om at vi kan få et lidt bedre år i 2005 med gode møder og stort fremmøde!

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61