Beretning 2007

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2007. (Sven Andresen)


På et bestyrelsesmøde hos formanden den 17. maj 2006 blev dette års møder fastlagt. De planlagte og afholdte aktiviteter var/er:1. Bowlingaften i september, som blev aflyst pga. manglende tilslutning – i juni blev den fra året før afholdt


2. Sommerfest i september, som blev aflyst pga. manglende tilslutning


3. Et møde om cancerterapi på Sorø Storkro i september, som var velbesøgt og hvor deltagerne fik diskuteret de etiske spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med disse terapiformer


4. Et nyt tiltag i form af fællesmøde med Lægeforeningen i november, som blev afholdt i Vordingborg. Det var et spændende møde med flere tankevækkende oplæg og god spørgelyst hos deltagerne. Såvel læger som dyrlæger var vel repræsenteret på mødet.


5. Det traditionsrige julemøde blev i år afholdt hos formanden med god mad - som sædvanlig - og utraditionel underholdning. Deltagerne leverede selv aftenens underholdning, da de ønskede foredragsholdere enten var for dyre eller indisponible. Ikke desto mindre blev det en meget hyggelig aften, hvor gæsterne lærte lidt mere om hinanden.


6. Der er planlagt to møder i 2007 (i marts og april måned), som medlemmerne får brev om snarest.


Min frustration - som til dels er selvforskyldt - går stadig på at vi har så mange betalende medlemmer, som ikke deltager i aktiviteterne. Det skal selvfølgelig ikke komme de medlemmer til last, der kommer til arrangementerne.Personligt tror jeg, at vi til næste år måske skal arrangere nogle møder med foredragsholdere, der ikke har veterinærfaglig baggrund, og hvor emnerne kan være etiske og moralske dilemmaer, som kan afføde lidt debat.Jeg er nu gået ind i min formandskarrieres sidst år, og jeg opfordrer hermed andre medlemmer med en kandidat i maven til at overveje at stille op til formandsvalg i 2008.


Med ønsket om at de fremmødte medlemmer må få en god generalforsamling.


Sven Andresen, formand

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61