Beretning 2008

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for 2008 - ved generalforsamling i 2009   


Formandsberetning Sorø Amts Dyrlægeforening 2007. (Sven Andresen)Efter årets bestyrelsesmøde hjemme hos formanden blev følgende

møder planlagt:


1. Sommerudflugt til Gerlev legepark som var vellykket med et meget

stort aldersspænd, der blev afsluttet hjemme hos Lisbeth og Peter. 

 

2. Der var inviteret til fællesmøde om resistens mm. med Præstø Amts

Dyrlægeforening samt Lægeforeningen. Det blev et velbesøgt møde med en

efterfølgende god diskussion.


3. Det traditionelle Julemøde hjemme hos Nils blev holdt i december,

hvor vi fik et godt foredrag om den gamle Formands drømmejob i

forsvaret, og noget godt gammeldags julemad.


4. Et møde om forsikring/ sagsøgning især på hesteområdet er ikke

blevet til noget idet formanden var for sent ude.


5. Generalforsamling den 27 Februar.


6. Et weekendkursus om girafsprog den 04-05 april som vi nok alle

kunne lære lidt om. Dette kursus bliver med noget selvbetaling.


7. Afslutningsvis er der planlagt et bowlingsaften den 15 maj på Bøf og

Bowl.


6 til 7 møder er jo ikke så meget, men vi i bestyrelsen har ment, at

det er det vi kan samle folk til. I år synes jeg så at vi har set lidt forskellige

til møderne og det er jeg glad for. Jeg mener stadig at fremtidige emner

til dels skal være ikke veterinære almene moralske og etiske dilemmaer

som forhåbentlig kan afføde lidt debat.   


Arbejdspresset på en formand i denne vores forening er til at overse,

så det er ikke derfor jeg ønsker at stoppe. Jeg håber blot et vi kan

finde en der måske kunne få lidt bedre fremmøde til arrangementerne,

måske med nogle nye ideer. 

En sammenlægning med andre regionalforeninger er måske også en

mulighed.


Med håbet om at vi får en god generalforsamling.


med venlig hilsen Sven Andresen, formand, januar 2008.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61