Beretning 2009

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for Sorø Amts Dyrlægeforening 2009.

Efter sidste års generalforsamling mødtes bestyrelsen hos den afgåede formand og planlagde årets program. Sven Andresen overgik igen sig selv med et fantastisk måltid til hele bestyrelsen. Denne kulinariske oplevelse er i sig selv et godt argument for at stille op til bestyrelsen i Sorø Amts Dyrlægeforening.

Afholdte møder:

I april måned 2008 afholdt foreningen et kursus i empatisk kommunikation. Claus Bülow fortalte om Giraf-sprog på levende vis og med en del øvelser lagt ind i programmet. Foreningen fik en DVD om emnet, som interesserede kan låne ved at henvende sig til formanden(tlf. 22 30 35 50).


I maj måned afholdt vi vores traditionsrige bowling aften, med spisning. Pokalerne gik til en og samme familie, nemlig formandens. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre interesserede i at møde op, der skal meget få point til for at vinde, og vi har en rigtig hyggelig aften.


I august måned afholdt vi sommerfest, hvor vi startede i Gerlev idræts- og lege-park i regn og rusk. Alle var mødt op med godt humør, så det var sjovt trods vejret. Herefter tog vi hjem til formanden og nød en dejlig kinesisk middag, med megen snak om bordet.


Første-hjælps-kursus blev afholdt i oktober måned, og var en kæmpe succes. Læge og Falck redder Lars Andersen, mødte op og fortalte inspirerende om hvor meget det betyder at befolkningen ved hvad man skal gøre, hvis man pludselig finder en person med hjertestop/respirationsstop. Derefter var der øvelser, så alle gik derfra med en god og sikker fornemmelse af, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.


Julemødet blev holdt hos den afgåede formand Nils Jessen(tusind tak for det!!), og da det jo var et julemøde, fandt det sted i december. Sten Kokholm havde fundet en foredragsholder, som fortalte om sit arbejde med utilpassede unge og genstridige kommuner. Desværre kunne undertegnede ikke deltage, men det er blevet fortalt mig, at mødet gik rigtig godt, og at foredraget var meget spændende.


Med ønsket om at de fremmødte medlemmer må få en god generalforsamling.

Lisbeth Harm Nielsen(formand februar 2009).


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61