Beretning 2010

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for Sorø Amts Dyrlægeforening 2009/2010.

Efter sidste års generalforsamling mødtes bestyrelsen hos formanden og planlagde årets program. Sven Andresen har lovet at han næste år påtager sig opgaven med at holde det første møde, da vi slet ikke kan undvære hans dejlige madlavning!!

Afholdte møder:

I juni måned 2009 afholdt foreningen et bowlingarrangement som tiltrak mange også familiemedlemmer. Vi havde en dejlig aften og dette vil vi gentage igen i 2010, hvor der dog ikke vil blive serveret alkohol for unge under 18 år.


I juni måned deltog formanden desuden i møde i Vingsted hvor det nye veterinærforlig blev gennemgået og kommenteret af 2 politikere samt Arne Skjoldager.

I November mdr. blev der afholdt møde med lægeforeningen om behandling af gigt patienter både humant og veterinært. Spændende møde men ikke mange deltog fra Sorø Amts Dyrlægeforening.

Julemødet blev holdt hos den afgåede formand Nils Jessen som traditionen tro er så sød at hus os år efter år, og da det jo var et julemøde, fandt det sted i december. Svend Andresen havde fundet en foredragsholder, som fortalte om det at få hund og hvilke omvæltninger det kan af sted komme.

I løbet af foråret er der planlagt en tur i operaen, men dette er ikke på plads i skrivende stund.

Med ønsket om at de fremmødte medlemmer må få en god generalforsam-ling.

Lisbeth Harm Nielsen(formand marts 2010).

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61