Beretning 2011

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for Sorø Amts Dyrlægeforening 2010/2011.

Efter sidste års generalforsamling mødtes bestyrelsen hos bestyrelsesmedlem Sven Andresen og planlagde Arets program. Maden levede fuldt ud op til bestyrelsens forventninger.

Afholdte møder:

Den 26. september afholdt vi en tur i operaen i Kobenhavn. Der var blandt andet en spendende rundvisning på stedet, som absolut kan anbefales hvis andre har lyst til at se og opleve operahuset.

November mdr. blev der afholdt 2 møder-

Den 2. blev der holdt et møde på Bromølle Kro om etik, som Holbæk Amts Dyrlægeforening havde arrangeret og været venlig også at invitere os.

Den 11 . var der et møde med lægeforeningen om allergi hos dyr og mennesker. Spændende møde som jeg kun kan opfordre til at man deltager i,

da udbyttet er stort! Det sidst nævnte møde blev holdt sammen med Storstrøms Amts Dyrlægeforening.

Julemødet blev holdt hos den afgåede formand Nils Jessen som traditionen tro er så sød at huse os år efter år, og da det jo var et julemøde, fandt det sted den 9. december. Svend Andresen havde i år ikke fundet en foredragsholder, men valgt at deltagerne selv skulle vare en del af

underholdningen. Dette førte nogle spændende fortællinger med megen sjæl.

Den24.februar 2011 var vi medarrangører af et møde om anvendelse af antibiotika ismådyrspraksis, med Christian Friis som foredragsholder. Dette møde var holdt i samarbejde med alle lokalforeningerne på sjælland og var

meget velbesøgt, 74 deltagere.

I april måned afholdt foreningen et bowlingarrangement, som tiltrak mange, også familiemedlemmer. Vi havde en dejlig aften og dette arrangement er vist ved at vare en god tradition og vil blive gentaget i 2012.

Vi har desuden planer om et sommerarrangement den 20-21. august.

Med ønsket om at de fremmødte medlemmer må få en god generalforsamling.


Lisbeth Harm Nielsen(formand april 2011).

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61