Beretning 2012

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for Sorø Amts Dyrlægeforening 2011/2012

Formandens beretning er en status over året der er gået. Og at gøre status er kun interessant, hvis tilstanden ikke er status quo, dvs. hvis man kan se, at der er sket forandringer, at der er sket noget og at tingene har udviklet. I det sidste år har vi grundet en stram økonomi måttet sænke vores aktivitets niveau i foreningen, men det er også en forandring.

Men tilbage til det at gøre status. I ordbogen er der flere betydninger - blandt andet kan man læse at en "status er en opgørelse over en tilstand eller  opgørelse af en virksomheds varelage'. Jeg skal i de følgende minutter gøre virksomheden/foreningen Sorø Amts Dyrlægeforening's varelager op. Og i denne forbindelse er der jo ikke tale om et fysisk varelager

- det tager Hanne sig af når hun gennemgår budgettet - men om et mentalt og aktivitetsmæssigt varelager.

Grundet de økonomiske udfordringer vi havde sidste år, besluttede bestyrelsen til vores bestyrelses møde i juni måned at vi udelukkende ville afholde vores julemøde og vores bowlingarrangement.

Det årlige julemøde blev afholdt med hos Nils Jessen og Veterinærchef Else Enemark kom og fortalte om det veterinære beredskab i forbindelse med globaliseringen og hvad det er man skal være særlig opmærksom på når det handler om ondartede smitsomme sygdomme. Der var en fin dialog om emnet og jeg tror at de fleste gik derfra med mange nyttige oplysninger.

Jeg vil gerne citere Albert Einstein:"Blind belief in authority is the greatest enemy of truth!" Med dette citat tænker jeg på den fagre

nye verden og min blinde tillid til f.eks. elektroniske medier, som kalendere.

Undertegnede var ansvarlig for at arrangere den årlige bowlingtur og da jeg ynder at være i god tid, planlagde jeg i juli måned dette

arrangement og bookede lokaler. Jeg tastede arrangement og reminder om udsendelse af invitationen til denne uforglemmelige bowlingaften ind i min kalender og så var det på plads! I efteråret sker der det at der opstår problemer med kalenderen, og alle aftaler

forsvinder. Jeg forsøger efter bedste evne at rekonstruere mine aftaler, men flere bliver glemt og vores bowlingarrangement er et af disse. Først da der bliver ringet fra bowling centret om aftenen går det op for mig hvad der er sket, øv... .

Jeg beklager meget at dette arrangement ikke blev til noget og vil gerne trække mig fra bestyrelsen hvis der er ønske om dette.


Lisbeth Harm Nielsen Formand for bestyrelsen. Maj 2012

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61