Beretning 2013

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for året 2012 afholdt i 2013

Formandens beretning:

I år har vi afholdt 3 arrangementer. Vores julemøde, vores bowlingarrangement og nu generalforsamlingen.

Det årlige julemøde blev afholdt med hos Nils Jessen og Carsten Søgaard kom og fortalte om sin økologiske produktion på Glænø.

Til bowlingarrangementet var vi mange både unge og ældre deltagere. Det er en fornøjelse at der er denne spredning i alder til netop dette arrangement. Vi havde en dejlig aften.

I år har bestyrelsen arrangeret et socialt arrangement inden selve generalforsamlingen idet vi derved håber at kunne tiltrække lidt flere deltagere.

Den 18. april deltog undertegnede i formandsmøde i DDD, hvor der blev givet gode råd i forhold til den manglende deltagelse til regionalforeningernes arrangementer. Vi gennemgik de tiltag der havde været en succes og Øjvind Runge fortalte om Hovedbestyrel- sens arbejde. I juni 2014 flytter sekretariatet adresse til Peter Bangsvej 32, 2000 Frederiksberg i samme bygninger, som Dansk Magisterforening bor i.

Der etableres fælles reception samt adgang til fælles kantine og mødefaciliteter.

Besparelse for DDD årligt ca. 725.000 kr., hvilket bl.a. er begrundet i en nedgang i sekretariatets areal på ca. 1/3

2 kapitalfonde er foreløbigt gået ind på det danske marked og har købt Københavns Dyrehospital (Fidelio) og Næstvedegnens Dyrehospital (Evidensia Djursjukvård).

I Sverige har kapitalfonde siden 2011 opkøbt store dele af markedet for dyrehospitaler og klinikker. De er desuden gået ind i Finland og Norge.

Der blev i efteråret 2012 nedsat en formandsgruppe til at se på udviklingen. Efter formandsskifter ved årsskiftet består den af: Arne Skjoldager (HB), Anne Marie Lassen-Nielsen (ADO), Jacob Kjær Larsen (PDA), Karina Ryborg (SvHKS) og Peter M. Busk (SvH).

Det forventes ikke, at opkøbene på kort sigt får betydning for f.eks. arbejdsvilkår, men udviklingen følges tæt.

Mål for SvK blev gennemgået, men overskrifterne var:

Kvægdyrlægen og landmanden skal sammen arbejde for at opnå:

Sund ko

Sund produktion

Sundt image for såvel landmand som dyrlæge

Én måske to dyrlæger i DanVet er medlem af DDD. Mange dyrlæger i LVK er ikke medlemmer af DDD. 40 – 50 % af den danske svinepopulation betjenes af dyrlæger som ikke er medlemmer! Det går bare ikke næste gang vi skal forhandle om vet. forlig 3.0…Lisbeth Harm Nielsen

Formand for bestyrelsen.

Maj 2013

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61