Beretning 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Beretning for Sorø Amts Dyrlægeforening 2018-2019


Formandens beretning:


Bowling den 9. marts 2018:

Vi var 24 deltagere til denne hyggelig
aften. Pokalerne gik til de ”heldige” vindere: Peter fra Rude
Dyreklinik og Hanne fra Vemmelev Dyreklinik.


Generalforsamlingen forløb planmæssigt i god ro og orden og vi fik
nyvalgt Bjørg Zinkernagel Klein som suppleant og Pia Petersen som
revisor.


Julemøde 6. december med Lene Gammelgård, der kom og fortalte
om sin tur til Everest, og hvordan man motiverer sig selv til de helt
store udfordringer i livet. Udfordringen ved at bestige et bjerg viste
Lene, at man kan overføre til mange andre forhold i livet. Den
trygge hverdag kender man og ved hvordan man skal håndtere,
men vi hørte om hvordan man forbereder sig på at håndtere
livskriser.


Sidst men ikke mindst afholdt vi bestyrelsesmøde den 14. februar
2019 hos Sven Andresen hvor vi fik planlagt nogle spændende
møder for 2019, som I vil høre om i løbet af sæsonen.


På foreningens vegne


Lisbeth Harm Nielsen

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61