Bestyrelse mail

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Oversigt og nuværende bestyrelses mailadresser


Formand

Lisbeth Harm Nielsen

LHN@LF.dk


Kasserer

Hanne Munck

hannemunckmail@gmail.com


Sekretær

Sten Kokholm

stenkokholm@gmail.com


Medlem

Sven Andresen

sven.andresen@sol.dk


1.suppleant

Susanne Sarud

s.sarud@vetnet.dk


2.suppleant

Nils Jessen

Nils0428@gmail.com


3.suppleant

Henning Knudsen

henning.j@knudsen.mail.dk


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61