Bestyrelsesmøde 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Referat af bestyrelsesmøde 2019

Bestyrelsesmøde 14-02-2019, hvor vi planlagde følgende:


Generalforsamling og bowling finder sted 5. april 2019.


Lhn booker plads til Sorø Amts Dyrlægeforening, spisning kl.18, 4 baner fra 20-22, herefter generalforsamling.


Evt. rundvisning på veterinærmedicinsk forenings samling på KU, og spisning inden. Susanne arrangerer noget i starten
af juni, f.eks. kl. 15.


Tur til Operaen overvejes i september hvor Hanne forsøger at finde en forestilling.


Julemøde den 5. december kl. 18.30 Sven arrangerer, men har brug for ekstra hjælp.