Bestyrelsesmøde 2019

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Referat af bestyrelsesmøde 2019

Bestyrelsesmøde 14-02-2019, hvor vi planlagde følgende:


Generalforsamling og bowling finder sted 5. april 2019.


Lhn booker plads til Sorø Amts Dyrlægeforening, spisning kl.18, 4 baner fra 20-22, herefter generalforsamling.


Evt. rundvisning på veterinærmedicinsk forenings samling på KU, og spisning inden. Susanne arrangerer noget i starten
af juni, f.eks. kl. 15.


Tur til Operaen overvejes i september hvor Hanne forsøger at finde en forestilling.


Julemøde den 5. december kl. 18.30 Sven arrangerer, men har brug for ekstra hjælp.

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61