Generalforsamling 2001

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening den 19. april 2001 på Sorø Storkro. Referat: - 7 fremmødte - velkomst ved Niels Skydsgaard.

1. Jens Chr. Eskjær Jensen blev valgt.

2. Beretning ved formanden - vist i sin helhed på anden side - der blev klappet og den blev

godkendt. Kommentarer der berører fremtidige møder: Der må tages hensyn til at ikke- praktiserende dyrlæger møder andre dyrlæger hver dag og der afklarer mange faglige spørgsmål. Dobbeltarrangement var en stor succes og bør gentages. Socialt arrangement kunne være gokart. Workshoplignende møder giver ofte god tilslutning. Møde hvor hver faggruppe fortæller anekdoter samt faglige ting anbefalet. Sommerfest genoplives hvis muligt. Etik et godt emne der berører alle slags dyrlæger. Bowling vil blive en årlig tradition - en fredag vil blive forsøgt.

3. Regnskab - godkendt - se anden side.

4. Budget: Beholdningen er forøget, hvilket ikke var formålet - Det nye mål er et nulresultat.

Dette søges opnået ved nedsættelse af kontingentet til 200,- kr. pr. kvartal (fra 250,-kr.). Derudover øges aktiviteten så vidt muligt. Der bliver i det kommende år ingen betalingsmøder. Dette skulle gøre det attraktivt at være medlem uanset om medlemskab af regionalforeninger bliver frivilligt eller ej. Mål for beholdning er at bevare denne på en størrelse omkring 80000,- til 100000,- kr. Forslag om at få en ny bank med bedre forrentning - evt. med homebankløsning. Kassemesteren skal tale med DDD om der er problemer med overførsler fra DDD til andre pengeinstitutter. Vi skal registrere foreningen med SEnr. som momsfri forening - dette SE-nummer skal bruges ved sponsorater af foredragsholdere mv.

5. Rejser honoreres efter DDD's takster. Udlæg for foreningen dækkes efter bilag. Derudover er det besluttet at bestyrelsens medlemmer hver skal have udbetalt 500,- kr. pr. år til dækning af telefonomkostninger mv.

6. Holdning til frivillighed - flest taler for at alle skal være medlem af en regionalforening - man må så der kræve sin ret inde fra foreningen.

7. Ingen.

8. Ikke på valg i år.

9. Peter Jægerum Møller på valg - ønskede ikke genvalg, Sven Andresen på valg - modtog

genvalg for 2 år, Sten Kokholm ikke på valg i år. Nyvalgt til bestyrelsen er Birte Stovgaard

Stengaard for 2 år.

10. 1. suppleant Ditlev Svane, 2. suppleant Niels Møller, 3. suppleant Lisbeth Harm Nielsen.

11. Hanne Munck og Lisbeth Harm Nielsen genvalgt.

12. Forslag til julefrokostforedragsholder fra H.C. Ørstedsinstituttet (Jørgen Lyngstrand kender

navnet) - og han er billig!

Dirigenten og formanden takkede hinanden for veludført gerning og god debat. Underskrevet på original af

Referent Sten Kokholm.

Dirigent Jens Chr. Eskjær Jensen.


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61