Generalforsamling 2011

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2011

Generalforsamling i Sorø Amts Dyrlægeforening

Torsdag den 5. Maj 2011 kl. 18:30

Krebshuset, Ringstedvej 87 - 4180 Sorø


Menu:

Lakseroulade med urtedressing og flutes

Nødde stegt kalvefilet med grønsager, pom. røsti og champignon a la creme

Krebshuset chokolade mousse med frugt og is


Til stede var Uffe B, Kaj H, Nils, Susanne, Sven, Sten, Hanne, Lisbeth


Referat af den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

LHN

2. Bestyrelsens beretning

LHN - godkendt, vi er godt til paraveterinære møder iflg NJ

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab

HM - godkendt

4. Fastlæggelse af budget og kontingent

kontingent - fultid 250 pr kvartalt, deltid 200, orlov/ledige 125

evt egenbetaling af drikkevarer v møder

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter

følger DDD

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD

ingen forslag

7. Afdøde medlemmer mindes

ingen

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

ingen

9. Valg af formand - lige årstal

ej i år

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal

SK og HM genvalgt for to år

11. Valg af 3 suppleanter

genvalg

12. Valg af 2 revisorer

genvalg

13. Eventuelt


LHN takkede for god ro og orden


Referat ved Sten Kokholm

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61