Generalforsamling 2013

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Generalforsamlingsreferat 2013

Generalforsamling 2013

Sorø Amts Dyrlægeforening

søndag den 26. maj kl. 15.00

Joachim Bursers Apotekerhave, Storgade 17


Til stede var Anders Permin fra DDD's hovedbestyrelse som fortalte om Life Science, Henning Knudsen, Susanne Sarud, Lisbeth Harm Nielsen, Hanne Munck,  Sven Andresen, Ole Stig, Sten Kokholm, Peter Jægerum Møller,  Kaj Haarboe

samt familie til den sociale del af arrangementet ialt 19 var tilmeldt.

   


Referat af den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

LHN

2. Bestyrelsens beretning

ved LHN - godkendt

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december afsluttede regnskab

HM - godkendt

4. Fastlæggelse af budget og kontingent

uændret

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelser og diæter for foreningens repræsentanter

følger DDD

6. Inspiration til dagsorden for DDD’s generalforsamling samles og sendes til DDD

kan der kobles smiley-ordning til kontrolbesøg fra det medicinske rejsehold?

7. Afdøde medlemmer mindes

Svend Kraemer

8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

ingen

9. Valg af formand - lige årstal

næste år

10. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer - henholdsvis lige og ulige årstal

SK og HM genvalgt

11. Valg af 3 suppleanter

Susanne, Nils, Henning Knudsen

12. Valg af 2 revisorer

Uffe  Biering-Sørensen, Kaj Haarboe

13. Eventuelt

1.hjælpskursus igen foreslået, Hvordan kommer vi i kontakt med de unge (og andre ikke medlemmer), Kan vi få liste fra DDD over ikke-medlemmer, Facebook for SADF?


Tak for et godt møde arrangeret af Susanne Sarud som skal have stor ros


Referat ved Sten Kokholm


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61