Regnskab 2000

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskab 2000, Sorø Amts Dyrlægeforening.


Indtægter:

Kontingent, DDD

59176,68


Betaling, Øjensymposium

8000,00


Renter

252,44


I alt

67429,12


 

Udgifter:

Øjensymposium

16626,00


Generalforsamling

6508,75


BSE-møde

4659,75


Regionsformandsmøde, DDD

4105,25


Møde Fr.d.II 31/8

3651,00


Porto, forsendelser,  best.møde mv.

1809,18


Gebyrer, Banker

411,83


Julefrokost

8379,70


I alt

46151,46Resultat, 2000:  67429,12 - 46151,46 = 21277,66 kr.


Beholdning

31/12-1998

91737,50


31/12-1999

86999,76


31/12-2000

108277,42


(primo april 2001)

(126243,81)


 

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61