Regnskab 2001

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2001, Sorø Amts Dyrlægeforening.

Indtægter

Kontingent, DDD58160,00

Sponsor800,00

Betaling, Øjensymposium1600,00

Renter192,77

I alt60752,77

Udgifter

Bord/stole, julemøde 2000270,00

Mødeudgifter, porto2148,00

Bowlingmøde2396,00

Generalforsamling5893,00

Møde, DDD2973,00

Møde3164,00

Julemøde9900,95

Telefon, porto mm1000,00

Tabt arb.fortjeneste mm4087,00

Gebyrer, banker256,00

I alt32038,45


Resultat, 2001: 60752,77-32038,45 = 28714,32


Beholdning     31/12-1999: 86999,76


                        31/12-2000: 108277,42


                        31/12-2001: 136991,74

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61