Regnskab 2002

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2002, Sorø Amts Dyrlægeforening.


Indtægter:


 


Kontingent DDD


45.080,00


Renter Giro


100,51


Renter Nordea


47,80


 


 


I alt


45.228,31


 


 


Udgifter:


 


Tosporsmøde 160202


5.585,50


Tosporsmøde 280202


2.084,00


Bowlingarrangement mv.

2.667,00


Generalforsamling


7.502,00


Tosporsmøde 221002


3.415,50

Julernøde


10.945,95


Porto og brevudsendelse

5.204,99


Vingaver til foredragsholdere


1.048.00


Tabt arbejdsfortjeneste+kørsel+bestyrelseshonorar formand

4.500,30


Bestyrelseshonorar år 2001 Sten Kokholm

500,00


Bestyrelseshonorar år 2002

1.500,00


Gebyrer, bank+giro

496,00


I alt

45.449,24


Resultat 2002

-220,93Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea

12.995,21


Indestående Giro

122.220,10


Tilgodehavende Holbæk Amts Dyrlægeforening

3.415,50


Samlede aktiver:

138.630,81


Passiver:

Indestående i pengeinstitutter pr. 311201

136.991,74


Resultat 2002

-220,93


Skyldig bestyrelseshonorar

1.500,00


Skyldig leje af borde og stole - Julemøde

360,00


Samlede passiver:

138.630,81


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61