Regnskab 2003

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2003, Sorø Amts Dyrlægeforening.Indtægter

Kontingent44759,41

Renteindtægt, Nordea27,65

Renteindtægt, Giro74,25

I alt44861,31

Udgifter

Anne Marie Helger 26/2-0343172,50

Bowlingarrangement 2/4-031923,00

Tosporsmøde m. Holbæk 5/3-035664,00

Generalforsamling 24/4-037368,00

Sommerfest 6-7/9-038273,35

Ergonomimøde 24/9-033952,00

Velfærdsmøde 5/11-0312421,00

Goodwill-møde DdD-regi i Hotel Prindsen3000,00

Julemøde 2/12-0311639,25

Porto og mødeinvitationer9761,25

Vingaver til foredragsholdere1095,25

Bestyrelseshonorar2000,00

Div. Gebyrer Nordea + Giro563,00

I alt110832,60

Resultat 2003-65971,29

Balance

Aktiver

Indestående Nordea pr. 31/12-0322422,26

Indestående Giro pr. 31/12-0346678,76

Samlede aktiver71101,02

Passiver

Indestående Nordea + Giro pr. 31/12-02135215,31

Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb 2002


1555,50

Resultat 2003-65971,29

Skyldig leje af borde + stole julemøde 2003247,50

Skyldig udlæg rulledug54,00

Samlede passiver71101,02


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61