Regnskab 2004

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2004, Sorø Amts Dyrlægeforening.


Indtægter:

Kontingent

42.000,00


Renteindtægt Nordea

59,97


Renteindtægt Giro

17,68


 


I alt

42.077,65


Udgifter:

Workshop Dyrlægeforeningen 21/1-04

600,00


Generalforsamling 24/2-04

4.515,00


Bowlingarrangement 16/3-04

2.548,00


Girafsprogsseminar 23-24/4-04

51.561,00


Praksismanegement m. Kristian Kolthoft 26/10-04

5.065,00


Gen.fors. DdD 5-7/3-04 + Reg.foreningsformandsmøde 24/11-04

4.615,80


Julemøde 8/12-04

2.165,40


Porto og mødeinvitationer

1.262,00


Blomster- og vingaver

325,00


Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar

3.066,65


Div. gebyrer bank og giro

486,00


I alt

76.209,85


Resultat 2004

-34.132,20


Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-04

36.257,32


Tilgodehavende sponsorat Royal Canin

3.600,00


Samlede aktiver

39.857,32

Passiver:

Indestående Nordea + Giro pr. 31/12-03

71.101,02


Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb 2003

-301,50


Resultat 2004

-34.132,20


Skyldigt bestyrelseshonorar

  2.500,00


Skyldig vingave vedr. julemøde

600,00


Skyldigt udlæg kontorartikler

90,00


Samlede passiver

39.857,32Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61