Regnskab 2006

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2006, Sorø Amts Dyrlægeforening.


Indtægter:


 

Kontingent


37.879,23


Renteindtægt Nordea


234,45


 

I alt


38.113,68


 

Udgifter:


 

Medlemsmøde Water Walker 10/1-06


2.000,00


Generalforsamling 8/2-06


7.522,00


Bowlingarrangement 22/6-06


2.188,00


Medlemsmøde Cancerterapi 26/9-06


5.053,00


Julemøde 7/12-06


4.834,90


Porto og mødeinvitationer, adresse-labels


2.626,00


Webhotel


168,75


Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar


3.048,12


Div. gebyrer bank


91,00

 


I alt


27.531,77


 

 


Resultat 2006


10.581,91

 


 


Balance.


 


 

Aktiver:


 

Indestående Nordea pr. 31/12-06


56.274,41


Samlede aktiver


56.274,41


 

Passiver:


 


Indestående Nordea pr. 31/12-05


45.735,75


Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb


2005


-2.097,25


Resultat 2006


10.581,91


Skyldigt bestyrelseshonorar vedr. 2006


2.000,00


Skyldigt udlæg regnskabsforsendelse vedr. 2006


54,00


Samlede passiver


56.274,41


Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61