Regnskab 2007

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskabsåret 2007, Sorø Amts Dyrlægeforening.


Indtægter:

Kontingent34.400,00

Renteindtægt Nordea674,28

I alt35.074,28

Udgifter:

Generalforsamling 26/2-075.793,00

Sommerfest 25/8-076.733,65

Julemøde 5/12-075.483,07

Porto og mødeinvitationer, adresse-labels4.380,00

Webhotel135,00

Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar2.710,25

Div. gebyrer bank55,00

I alt25.289,97

Resultat 20079.784,31

Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-0772.509,72

Samlede aktiver72.509,72

Passiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-0656.274,41

Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb 2006-2.054,00

Resultat 20079.784,31

Skyldigt bestyrelseshonorar vedr. 2006 + 20074.000,00

Skyldig mødeindkaldelse 20074.250,00

Skyldigt Web-Hotel 2007135,00

Skyldigt udlæg regnskabsforsendelse vedr. 2006 + 2007120,00

Samlede passiver72.509,72

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61