Regnskab 2008

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskab Sorø Amts Dyrlægeforening 2008 Indtægter:

Kontingent Renteindtægt Nordea

I alt

Udgifter:

Generalforsamling 28/2-08 Girafsprogsseminar 4+5/4-08 Bowlingarrangement 15/5-08 Sommerfest 23/8-08 Førstehjælpskursus 22/10-2008 Julemøde 2/12-08

Porto og mødeinvitationer, adresse-labels

Tabt arb.fortjeneste formandsmøde DDD Lisbeth Harm Nielsen Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar

Div. gebyrer bank

Udgifter - gaver vedr. Medlemmer

Ialt

Resultat 2008

Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-08

Samlede aktiver

Passiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-07

Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb 2007 Resultat 2007

Skyldig bespisning Julemøde 2008

Skyldigt bestyrelseshonorar vedr. 2008

Skyldig mødeindkaldelse 2008

Skyldig tabt arb.fortjeneste formandsmøde DDD Lisbeth Harm Nielsen Skyldigt udlæg frimærker + regnskabsforsendelse vedr. 2008

33.940,00 466,81

34.406,81

5.289,00 39.306,00 3.704,00 5.439,48 3.705,35 10.460,65 5.607,00 1.675,20 3.600,91 168,00 480,00

79.435,59

28.858,14

28.858,14

72.509,72 -8.505,00 -45.028,78 4.350,00 2.500,00 1.250,00 1.675,20 107,00

28.858,14

-45.028,78

Samlede passiver

Som kasserer: Dato:

Som revisorer:

Hanne Munck Dato:

U. Biering-Sørensen

Kaj Haarbo
Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61