Regnskab 2009

Sorø Amts Dyrlægeforening

SorøAmts Dyrlægeforening blev stiftet den 3. juli 1874

De samlede kontingenter var i 1894 løbet op i 16 kroner, dertil kom at beholdningen fra året før var på 12 kroner og 20 ører

Regnskab Sorø Amts Dyrlægeforening 2009 Indtægter:

Kontingent Renteindtægt Nordea

I alt

Udgifter:

Generalforsamling 7/5-09

Bowlingarrangement 17/4-09

Julemøde 1/12-09

Porto og mødeinvitationer, adresse-labels

Tabt arb.fortjeneste formandsmøde DDD Lisbeth Harm Nielsen Bestyrelsesudgifter herunder bestyrelseshonorar

Div. gebyrer bank

Ialt

Resultat 2009

Balance.

Aktiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-09

Samlede aktiver

Passiver:

Indestående Nordea pr. 31/12-08

Udligning af allerede bogførte tilgodehavender + skyldige beløb 2008 Resultat 2009

Skyldigt udlæg frimærker + regnskabsforsendelse vedr. 2009

42.460,00 35,78

42.495,78

3.280,00 11.732,00 5.808,71 3.461,00 2.453,02 3.491,35 125,00

30.351,08

31.206,64

31.206,64

28.858,14 -9.882,20 12.144,70 86,00

31.206,64

12.144,70

Samlede passiver

Som kasserer: Dato:

Som revisorer:

Hanne Munck Dato:

Uffe Biering-Sørensen

Kaj Haarbo

Sorø Amts Dyrlægeforening er en regionalforening for alle dyrlæger uanset ansættelsesforhold og hører under Den danske Dyrlægeforening (DDD).

Tilmelding til møder kan gives via mail til:

mail@slagelsedyrehospital.dk


eller på telefon 58 50 51 61